Answer: 

לרוב, ליקוי שמיעה מופיע ומתפתח באופן טבעי, עם הגיל וידוע בשם כליקוי שמיעה על רקע presbyacusis . סיבות נוספות, אך פחות שכיחות, הן ליקוי בשמיעה על רקע חשיפה ממושכת לרעש חזק, פגיעות ראש, השפעות של תרופות מסוימות וכן מחלות מסוימות העלולות לגרום לפגיעה במערכת השמיעה.