Answer: 

במידה ואחת או יותר מהשאלות הבאות תענה בתשובה חיובית מצידכם מומלץ לקבוע תור לביצוע בדיקת שמיעה במכוננו- ללא תשלום בכדי להעריך באופן מעמיק ומדויק את התפקוד השמיעתי.

  • האם אתם מבקשים מבן שיחתכם להגביר את קולו במהלך השיחה?
  • האם קשה לכם להבין שיחה במקום רועש? האם אתם שואלים פעמים רבות "מה"?
  • האם קל לכם יותר להבין את הדובר כשאתם מסתכלים על תנועות השפתיים שלו?
  • האם בני משפחתכם מעירים לכם, כשאתם צופים טלוויזיה, שהעוצמה מאוד גבוהה?
  • האם לעיתים אתם חשים שאתם שומעים אך אינכם מבינים?
  • האם לעיתים אתם מנסים לנחש את הנאמר?
  • האם קשה לכם להבין את הנאמר כשאתם משוחחים בטלפון?