Answer: 

רוב האנשים מעדיפים מכשיר שמיעה קטן בתוך האוזן. יחד עם זאת, במקרים מסוימים דגמים אלו אינם מתאימים כמו לדוגמא במקרים של ליקוי שמיעה חמור או עמוק או כאשר תעלת האוזן הינה צרה מידי או שקיימת הפרשה רבה של שעווה בתעלת האוזן.