Answer: 

הסימפטום השכיח ביותר הוא שאדם מגביר את העוצמה בעת הצפייה בטלוויזיה. סימפטום נוסף הוא הקושי לנהל שיחה בסביבה רועשת (כמו מסעדה או מפגש חברתי) ובטלפון.