Answer: 

חשיפה ממושכת לרעש חזק עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ובשמיעה. לכן, הגנה מפני נזקי שמיעה על רקע חשיפה לרעש הינה הכרחית ביותר. במכוננו ניתן לרכוש אטמי אוזניים, המותאמים לפי מידת האוזן. אטמים אלו מגנים על השמיעה של המשתמש ויחד עם זאת לא מנתקים אותו מהמתרחש סביבו.