Answer: 

רוב האנשים סובלים מליקוי שמיעה בשתי האוזניים ולכן טובים השנייים מן האחד. התאמת מכשירים דו-צדדית מאפשרת פתרון שמיעתי של שמיעה מלאה יותר וסטראופונית. היתרונות של התאמת מכשירי שמיעה דו-צדדית הינם מרובים וכוללים טווח גדול יותר של שמיעה במרחב, היכולת למקם במרחב את מקור הצליל וכן הבנה טובה יותר של דיבור בתנאי רעש .